Bogføring og regnskabslære - Kurusforløb

Kursusforløb baseret på 10 gange undervisning.


 1. gang

Start af en virksomhed og årsregnskabet s. 7-14

Virksomhedstyper

- Handelsvirksomheder

- Produktionsvirksomheder
- Servicevirksomheder

Distributionskæder

Hvorfor starte egen virksomhed

- Økonomi

- Virksomhedsformer
Virksomhedens organisation
 

2. gang

Bogføring og udvidet kasserapport s. 15-39

- Konto

- Kontoplan

- Samlekonti

- Indeling i grupper

- Bogføringsregler

- Dobbelt bogholderi

 

3. gang

Momsregnskabet og emballage s. 40-57

Moms
- Moms af varekøb
- Moms af privatforbrug
- Moms af varesalget
- Moms af omkostninger
- Moms af inventar
- Momsafregning
- Udvidet kasserapport med moms
Emballage
 

4. gang

Fragt og kørsel, rentetilskrivninger s. 58-63

Fragt og kørsel
Rentetilskrivninger
- Rentetilskrivning ved kunder
- Rentetilskrivning ved leverandører
- EDB-rentetilskrivning
 

5. gang

Rabatter og Løn s. 64-84

Rabatter
- Kunderabat
- Leverandørrabet
Løn
- Lønregnskab
-Nyttige links
- ATP
- Udbetaling af ATP
- Arbejdsmarkedsbidrag
- SP-bidrag
- Styring af lønregnskabet
- Lønseddel med SP-bidrag
- Lønseddel uden SP-bidrag
- Oplysningssedler
- DataLøn
- Feriepenge

  

6. gang

Tab på tilgodehavender og afskrivninger på inventar s. 85-91

Tab på tilgodehavneder
Afskrivninger på inventar
- Lineær afskrivning
- Afskrivning efter saldometoden
- Bogføring af afskrivninger
- Småanskaffelser
- Monteringsomkostninger

  

7. gang

Salg af inventar og biler s. 92-102

Salg af inventar
Biler
- Moms på biler
- Moms på bilers driftsomkostninger
- Afskrivninger på biler
- Salg af biler
 

8. Gang

Regnskabsafslutning og regnskabsopstilling s. 103-130

Regnskabsafslutning
- Kontrol af debet og kredit
- Efterposteringer
- Afslutning af konti
- Afslutningsskema (konti/resultatkonti/balancekonti)
- Flere varegrupper
Regnskabsopstilling
- Balancens struktur
- Regnskabsopstilling med noter

9. Gang

Regnskabsforståelse og budgettering s. 131-151

Regnskabsforståelse
- Varelagerets værdiansættelse
- Analyse af årsregnskabet
- Analyse af indtjeningsevnen
- Analyse af rentabilitet
- Analyse af likviditet
- Likviditetsbeskrivelse
- Afstemning og kontrol af likvide beholdninger
Budgettering

10. Gang

Grønne regnskaber og miljøoplysninger i årsregnskabe, & regnskab 1-4 s. 152-187

- Grønne regnskaber
- Miljøoplysninger i årsregnskabet
- Miljøledelse
- Regnskab 1, 2, 3 og 4

 

Gå til toppen
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com